Informace o nás

Myslivecké sdružení Stráž Choryně 

hospodaří v honitbě Stráž Choryně, kterou má v pronájmu od držitele honitby Honebního společenstva Choryně. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou a to 10 ti let ( 2013 – 2023 ). Celková výměra honitby je 1 059 ha. Z celkové výměry honitby činí 506 ha zemědělské půdy, 236 ha lesní půdy, 89 ha vodních ploch a 228 ha ostatních ploch. Honitba je rozložena na katastrálním území devíti obcí.

V současné době má MS Stráž Choryně 26 aktivních členů.

Hlavní náplní činnosti sdružení je výkon práva myslivosti v honitbě Stráž Choryně.

MS hospodaří s drobnou zvěří - bažant obecný, kachna divoká a zajíc polní. S nejmenšími úspěchy při chovu drobné zvěře se potýkáme při hospodařením se zajícem polním. MS vypouští zakoupenou odchycenou zaječí zvěř do honitby, rozváží po honitbě krmnou řepu. Přes veškerou péči se početní stavy zaječí zvěře v honitbě nedaří zvyšovat. MS každoročně odchovává a vypouští do honitby bažanta obecného a kachnou divokou v počtu cca 400 ks každého druhu. Každoročně pořádáme několik společných lovů na drobou zvěř.

Hlavní spárkatou zvěří v honitbě je zvěř srnčí. Srnčí zvěř je v honitbě na dobré úrovni. Početní stavy se pohybují okolo normovaných stavů. Samčí populace u některých kusů dosahuje medailových hodnot CIC. Dále se v honitbě z ostatních druhů spárkaté zvěře vyskytuje prase divoké, daněk skvrnitý a přechází jelen evropský. Tyto druhy spárkaté zvěře se v honitbě vyskytují zejména v době, kdy jsou na zemědělských pozemcích plodiny před sklizní a poskytují této zvěři atraktivní prostředí.

MS má schválenou střelnici pro cvičnou brokovou střelbu členů MS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze
 

 

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.