Africký mor prasat

V honitbě Stráž Choryně lze lovit divoká prasata bez omezení z důvodu nařízení SVS o vymezení oblasti intenzivního lovu prasat z důvodu šíření nákazy afrického moru prasat (AMP). V honitbě může být umístěno jedno vnadiště na 100 ha honební plochy s umístěním maximálně 5 kg krmiva na vnadišti !!!!  Za porušení nařízení hrozí vysoké sankce jak uživatelům honiteb tak fyzickým osobám. 
Při ulovení je nařízeno vývrh a vše ostatní (kůže, lebka,kosti atd.) kromě zvěřiny odevzdat asanačnímu ústavu proti potvrzení o likvidaci vedlejších živočišných produktů. Likvidace je za úplatu - následně by mělo být proplaceno MZe.
Zvěřinu z uloveného prasete doporučujeme uložit v samostatném mrazícím zařízení do doby oznámení výsledků vyšetření na AMP. Upozorňujeme, že v případě pozitivního výsledku vyšetření na AMP je nutné zvěřinu a celý obsah mrazícího zařízení předat asanačnímu zařízení. V okruhu 500 m od uložení pozitivního nálezu budou utraceny všechny domácí prasata.
 

Nové nařízení SVS k AMP

SVS vydala nové nařízení k AMP. První dvě nařízení se tímto ruší. Již se odevzdávají pouze vývrhy oprávněné osobě. Sběrné místo na drobné provozovně v Choryni.
 

Pokyny SVS k lovu a nakládání s nálezy uhynulých jedinců prasete divokého.

Přílohy

Příznaky onemocnění při nákaze AMP.pdf (515270)

Zmena-narizeni-AMP-04-CR-2017-07-18.pdf (217191)
Zmena-narizeni-AMP-05-oblast-intenzivniho-odlovu-2017-07-18.pdf (222156)

Africký mor prasat - nařírení SVS.pdf (202117)

Africký mor prasat - SVS.pdf (2051045)
 
 
 
 

Informace SSM 26.7.2017

Přeposílám informace KVS. Pokud jsem správně pochopil, pak kompenzace nákladů za likvidaci VŽP (vedlejších živočišných produktů) je nutno uplatnit do 6 týdnů, týkají se odvozu do kafilerie, podle ústního sdělení i pořízení sběrných nádob – postačuje běžná plastová komunální popelnice na směsný odpad a nákupu desinfekce – vše nutno doložit fakturou a dokladem.

Upozorňuji na zástřelné v oblasti intenzivního lovu, tj.ORP VM, viz informace níže, údajně je možno žádat o zástřelné  na kusy ulovené od 14.7. 2017 včetně.

 

 

Informace SSM 21.7.2017

Předávám zprostředkovanou informaci KVS. Zřejmě to myslí vážně………

Důrazně doporučuji sledovat úřední desku Státní veterinární správy – www.svscr.cz, řídit se platnými veterinárními nařízeními a veškeré žádosti o relevantní informace směřovat na  kontakty uvedené na těchto www stránkách. Pokud je mně známo, veškerá záležitost je plně pod kontrolou SVS ČR, tj. rozhodování, vyhlášení, informování, zajištění dodržování a naplňování těchto opatření a uložení sankcí. Předpokládám , že i výsledek.

Ing. Jan Křenek

 

Zdravím,

volalo nám mnoho myslivců, jak si vyložit čl. 6 změny nařízení SVS týkající se

nakládání s vedlejšími živočišnými produkty po ulovení divočáka v obl.int.lovu.

Dle sdělení KVS Zlín je nutno tyto produkty uzavřít do pytle, uložit v uzamykatelném

prostoru a oznámit to kafilerii Otrokovice, která tyto produkty odveze.

Sdělte prosím uživatelům honiteb.

Děkuji

Ing. Alice Ohnoutková

Informace SSM 17.7.2017:

 

Dobrý den,

v příloze zasílám tiskopis k laboratornímu vyšetření na africký mor – týká se „nárazníkové“ oblasti, kde je nařízen

zvýšený odlov černé zvěře (tedy celý kraj mimo okres Zlín). Vzorky sleziny a mízních uzlin odevzdávejte, tam kde

vzorky na trichinellu.

Dnes byla vyvěšena nová nařízení SVS – v příloze nařízení pro oblast intenzivního lovu.

Ode dneška je pro celý Zlínský kraj s výjimkou okresu Zlín nařízen intenzivní odlov černé zvěře s využitím vyjmenovaných

způsobů lovu (viz nařízení) – nepodléhá dalšímu schválení státní správy myslivosti.

Doporučujeme provést vývrh uloveného prasete na místě ulovení, pokud nevykazuje známky nakažení, je možno s ním nakládat

běžným způsobem. V případě  známek nakažení postupujte dle pokynů SVS pro zamořenou oblast – viz příloha (postup při nálezu).

 

Vážení kolegové,

SVS již zveřejnila postup při lovu v nárazníkové  oblasti do které Vaše ORP spadá.

Upozorňuji, že slíbené zástřelné 1000,- Kč zatím nebylo schváleno, bohužel médií

to již prezentovali jako hotovou věc.

Nicméně pokud bude schváleno, lovec obdrží peníze na základě již odevzdaného vzorku a tiskopisu.

Informace 14.7.2017

Dobrý den,
zasílám aktuální Nařízení SVS - Mimořádná veterinární opatření týkající se
oblasti s intenzivním odlovem divokých prasat s přílohou Vzor objednávky
laboratorního vyšetření.
Oběr vzorků od prasat ulovených od 14.7.2017 se rozšiřuje o vzorky na
monitoring AMP:
AMP - minimálně tkáň sleziny a mízní uzlina (případně i tkáň mandlí, ledvin
nebo plic)
SVALOVEC - svalovina (brániční pilíře, případně sval z podjazyčí, žvýkací
sval, mezižeberní sval, sval z předního běhu)
Vzorky na svalovce a AMP uložte do sáčků odděleně.
Zvažuje se vyplácení zástřelného za ulovené divočáky a z tohoto důvodu je
nutné mít při předávání vzorků k dispozici navíc i údaje lovce: rodné číslo,
číslo účtu, telefonní číslo a dále také název lokality lovu, ideálně GPS
souřadnice místa ulovení.
S pozdravem
MVDr. Gabriela Šarlinová
veterinární inspektor - odborný rada
Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj
Smetanova 1484, 755 01 Vsetín

g.sarlinova.kvsz@svscr.cz
T:  + 420 571 412 033