Společné lovy v roce 2017

16.09.2017 17:55
  1. Sraz a ukončení vždy v restaurací U Podmolů v Choryni
  2. Sraz vždy v 8,00 hodin.

HONY V ROCE 2017     
     
DATUM       ČÁST HONITBY                      POZNÁMKY


10.11.2017  BAŽANTNICE                         OMS VSETÍN
11.11.2017  HUBERT + BAŽANTNICE      HLAVNÍ HON
08.12.2017  BAŽANTNICE                        AGROPODNIK V.M.
09.12.2017 STRÁŽ + BAŽANTNICE         POUZE PRO ČLENY + (Dorotík, Vaněk)
26.12.2017 RYBNÍKY+ ZA VODOU          MOŽNÝ HOST